LightBlue - smart marketing solutions

O nás

sídlo
icons
Vaše starosti
na naši hlavu
za vaše peníze
pro váš vyšší zisk.
Marketingová agentura LightBlue, a.s. poskytuje komplexní služby moderního marketingu.

 

5 pilířů společnosti LightBlue, a.s.

I. Light

Osvětlit, světlý, lehký, snadný až lehkovážný, protože v jednoduchosti je síla. Když je něco příliš složité, tak šance na úspěch v dnešní dynamicky měnící se společnosti se zmenšuje. Proto KISS & Light = Keep It Short & Simple & Light ... Budeme struční, srozumitelní a osvícení.

II. Blue

Modrá jako modrý oceán, je to symbol hodnotové inovace - zlepšení nebo změna bez zvýšení nákladů. Více o Blue Ocean Strategy.

III. Smart

Chytrý, platí zde okřídlené "Pracujte chytře, ne těžce!", v angličtině to však zní mnohem lépe: "Work smart, not hard!". Smart se týká práce, tedy plnění úkolů prostřednictvím nastavených cílů. Protože víme přesně o co usilujeme, jsou naše cíle S.M.A.R.T. ~ souhrn pravidel, která určují, jakým způsobem mají být cíle vyjádřeny tak, aby bylo možné na závěr vyhodnotit, zda jich bylo dosaženo nebo ne.

Měly by tedy být:
  • Specific - snadno popsatelné
  • Measurable - změřitelné
  • Achievable - dosažitelné
  • Relevant - opodstatněné
  • Time-specific - časově vymezené

IV. Marketing

Úkolem marketingu je zabezpečit maximální ekonomický efekt podniku tím, že systematicky vytváří poptávku po nabízeném produktu nebo službě. Systém zásad marketingu je známý jako marketingový mix 4P:

  • Product / Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro produktu), ale také sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby a další faktory, které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání.
  • Price / Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru.
  • Place / Místo uvádí, kde a jak se bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy.
  • Promotion / Propagace říká, jak se spotřebitelé o produktu dozví (od přímého prodeje přes public relations, reklamu a podporu prodeje).

V. Solution

Řešení, tedy vaše starosti na naši hlavu za vaše peníze pro váš vyšší zisk.

Proč je název v angličtině? Protože angličtina je mezinárodní obchodní jazyk - standard, který je srozumitelný a jeho jednoznačnost znemožňuje rozdílnou interpretaci. To však neznamená, že by čeština zůstávala opomenuta. Jsme globální, ale jen čeština nám poskytuje takovou jedinečnost, abychom byli výjimeční.

Copyright © 2007-2008 LightBlue, a.s. | e-mail: info@lightblue.cz | RSS